Θέσεις Εργασίας

Σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Περισσότερα

Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ζητεί κοινωνικό επιστήμονα & εργασιακό σύμβουλο για το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, Δράση Κοινωνική Κατοικία, στην Θεσσαλονίκη

Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ζητεί κοινωνικό επιστήμονα & εργασιακό σύμβουλο για το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, Δράση Κοινωνική Κατοικία, στην Θεσσαλονίκη Περισσότερα

Προκηρύξεις θέσεων απασχόλησης για το πρόγραμμα με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099)

Προκηρύξεις θέσεων απασχόλησης για το πρόγραμμα με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) Περισσότερα

Scroll to Top