Θέσεις Εργασίας

Παράταση πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. Δ22513 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Σάμου και Χίου

Παράταση πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. Δ22513 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Σάμου και Χίου Περισσότερα

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 15 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Αττικής, Ριτσώνας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Αλεξανδρούπολης

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 15 συνεργάτες Εντεταλμένους Επιτρόπους στις περιοχές Αττικής, Ριτσώνας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Αλεξανδρούπολης Περισσότερα

Scroll to Top